Úvod (propozice)          Pravidla          Seznam cest          Archiv          Kontakt
     
 

 

Pravidla závodu

Lezení:

 • každá dvojka obdrží u prezentace seznam bodovaných cest na jednotlivých skalkách + zalaminované mapy závodu

 • všichni musí absolvovat lezení nejméně na 3 skalkách, dle vlastního výběru (zastávka na skalce a pokus o přelezení alespoň jedné bodované cesty)

 • po přelezu jednotlivých cest na skalce závodníci označí do seznamu vylezené cesty a styl přelezu. Zároveň spočítají a zapíšou body,  a nechají si příslušnou stránku orazítkovat pořadatelem!

 • hodnotí se maximálně 10 bodovaných cest (není podmínkou)
       - prvolezec čistě bez odsednutí = počet bodů x 2
       - prvolezec s odsednutím = počet bodů x 1
       - druholezec čistě bez odsednutí = počet bodů x 1
       - druholezec s odsednutím = počet bodů x 0,5
       - druholezec nevylezl = 0 bodů

 • dvojka může na jedné cestě získat maximálně trojnásobný počet bodů!!!

Voda (pivo):

 • dvojka závodníků obdrží po startu loď (kánoe Vydra), pádla, sud 50l a záchrannou vestu (vlastní lodě nejsou povoleny!)

 • se startovním výstřelem v 8:00 hod. bude moci vyrazit od Barevné skály

 • na poslední lezecké skalce 8.Špic bude průběžný start vodácké časovky (v kempu hledej ohniště, pískoviště!) do Zlaté Koruny. Proto je důležité zde udělat zastávku i v případě že na skalce nebudete lézt!

 • pořadatel dá razítko a zapíše přesný čas odplutí lodě

 • v cíli v kempu ve Zlaté Koruně bude pořadatelem zapsán čas doplutí až v okamžiku vytažení lodě na břeh a vypití velkého piva!

 • všechny dvojky musí dorazit do cíle nejpozději v 19:00 hod. (vzdálenost 8.Špic - Z.Koruna 5,5km = cca 40minut)

Hodnocení:

 • součet bodů lezení = umístění a přidělení lezeckých bodů
  (1. místo = x bodů, 2. místo = x-1 bod, atd...)
 • čas vodácké časovky = umístění a přidělení vodáckých bodů
  (1. místo = x bodů, 2. místo = x-1 bod, atd...)
 • Krumlovský Horák = body lezení + body (voda/2)

Organizační pokyny:

 • lezení na Barevné skále (1. skalka) povoleno pro prezentované již od 7:00 hod.

 • jednotlivé skalky budou viditelně označeny, a u každé bude přítomen pořadatel, který zapíše účast závodníků na skalce a orazítkuje seznam vylezených cest

 • taktéž bodované cesty budou u jejich nástupu viditelně označeny

 • každý závodník závodí na VLASTNÍ NEBEZPEČÍ - zvaž prosím použití přilby jak u lezení, tak na vodě!

 • po ukončení závodu budou závodníci převezeni do kempu Vltavan, kde proběhne závěrečné vyhodnocení a Afterpárty

 • pro ty, kteří se do kempu Vltavan již nebudou chtít vracet, bude možné odvézt auto do Zlaté Koruny, buď večer den před závodem, nebo ráno v den závodu (domluva u prezentace)

 • možnost přespání v kempu pod stanem, nebo na pokoji viz:
  http://www.ingetour.cz/kempy/cesky-krumlov-vltavan

 • v případě velké nepřízně počasí bude lezecká část závodu zrušena, a pojede se voda na Osmý špic, kde bude časovka do Zlaté Koruny nahrazena hromadným startem!